PhD defence by Cecilie Bartholdy

English summary

Physical inactivity is a global problem and as time spent sitting or reclined increases the global health declines. One subgroup in society that is predisposed to an inactive lifestyle is patients with knee osteoarthritis (OA). Helping them reduce their time spent being physically inactive will not only improve their overall health and reduce the risk of developing co-morbidities related to knee OA and an inactive lifestyle, but also reduce their primary symptoms. The aim of this PhD thesis was therefore to increase knowledge regarding physical inactivity and its relation to current and new treatments for patients with knee OA.

Study one examined the reliability and construct validity of a new accelerometer (the SENS motion® activity measurement system, (SENS System)) in patients with knee OA. Overall the SENS system delivered valid and reliable recordings of time spent being physically inactive. Study two investigated if a spontaneous change in time spent being physically inactive occurred during an 8-week intensive dietary intervention, in overweight or obese patients with knee OA. A total of 124 participants were included in this observational cohort study. Despite a substantial weight loss and significant improvement in knee OA symptoms, no spontaneous change in time spent being physically inactive occurred. Study three investigated if a spontaneous change in time spent being physically inactive occurred following an education and exercise intervention (GLA:D®) in patients with knee OA measured with the SENS system. The study included 32 participants. Despite education and exercise focusing on improving physical activity level and improvement of symptoms, no spontaneous change in time spent being physically inactive occurred. In study four motivational text messages were delivered over a 6-week intervention period to assess if they could help decrease time spent being physically inactive in patients with knee OA measured with the SENS system. The study was designed as a randomized controlled trial including 38 participants allocated to either motivational text messages (n=19) or no-attention control (n=19). Motivational text messages did not change time spent being physically inactive in patients with knee OA.

Overall this thesis found that reliable and valid measurements of time spent being physically inactive in patients with knee OA can be achieved over longer periods of time, but current treatments do not spontaneously affect time spent being physically inactive. Treatments that includes focus on reduced time spent being physically inactive should be developed to help assist this patient group to achieve a healthier lifestyle.

 

 

Danish summary

Fysisk inaktivitet (sidde, ligge i løbet af dagen) er blevet et globalt problem. En undergruppe i samfundet, der er særligt inaktive, er personer med knæartrose. Hvis denne gruppe kan reducere deres totale tid brugt på inaktivitet, vil det forbedre deres generelle helbred og reducere risikoen for at udvikle følgesygdomme relateret til en inaktiv livsstil. Samtidig vil det reducere deres primære symptomer. Formålet med denne ph.d.-afhandling er derfor at undersøge, om mængden af tid brugt på fysisk inaktivitet bliver påvirket i forbindelse med standardbehandlinger (vægttab, træning) eller ved nye behandlinger, hos personer med knæartrose.

Studie 1 undersøgte reliabiliteten og validiteten af et nyt accelerometer (SENS-systemet) hos personer med knæartrose. Samlet set leverer SENS-systemet både valid og reliabel data på fysisk inaktivitet. Ved yderligere opdeling af data var der stor usikkerhed. Studie 2, undersøgte om en spontan ændring i fysisk inaktivitet målt med SENS-systemet opstod hos overvægtige personer med knæartrose, der gennemfører et 8 ugers intensivt diætprogram. I alt blev der inkluderet 124 deltagere. Et intensivt vægttab på 8 uger fører ikke til spontane ændringer i tid brugt på fysisk inaktivitet, til trods for et klinisk relevant vægttab og signifikant reduktion af symptomer. Studie 3 undersøgte om en spontan ændring i tid brugt på at være fysisk inaktiv, målt med SENS-systemet, forekom hos personer med knæartrose ved deltagelse i et uddannelses- og træningsprogram (GLA:D®). I alt blev 32 deltagere inkluderet. Til trods for at deltagerne modtog uddannelse i vigtigheden af ​​at opretholde et fornuftigt fysisk aktivitetsniveau, deltog i ugentlig træning og forbedrede deres symptomer opstod der ikke nogen spontan forandring i den totale tid brugt på fysisk inaktivitet. I studie 4 blev motiverende tekstbeskeder leveret over en 6 ugers periode for at vurdere, om 3 ugentlige SMS-meddelelser kunne reducere den totale tid, der blev brugt på fysisk inaktivitet hos personer med knæartrose, målt med SENS-systemet. Studiet var designet som et randomiseret kontrolleret forsøg, hvor 38 deltagere blev allokeret til motiverende tekstbeskeder (n = 19) eller en ingen ting (n = 19). Motiverende tekstbeskeder ser ikke ud til at reducere mængden af tid brugt på fysisk inaktivitet.

Reliabel og valid måling af fysisk inaktivitet er muligt hos personer med knæartrose. Nuværende behandlingstilbud (vægttab eller træning) til personer med knæartrose ser ikke ud til at påvirke den totale tid brugt på fysisk inaktivitet. Behandlinger der kan reducere fysisk inaktivitet, bør udvikles for at hjælpe personer med knæartrose med at opnå en sundere livsstil og reducere deres symptomer.